KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023 trên địa bàn xã Dân Hòa

Thứ ba - 05/07/2022 17:15
thông báo
thông báo
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số:   32  /KH-THCSDH          Dân Hòa, ngày  10  tháng 05  năm  2022
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023
trên địa bàn xã Dân Hòa

Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày15/09/2020; Quy chế thực hiện công khai công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019;
Căn cứ công văn số 950/UBND-KGVX ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; Kế hoạch số 481/KH-PGD ngày 09/5/2022 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Thanh Oai;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường THCS Dân Hòa xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
- Điều tra chính xác số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn xã Dân Hòa. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.
- Không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại xã Dân Hòa.
B. NỘI DUNG
1.Phương thức, địa bàn, đối tượng tuyển sinh
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo tuyến do UBND huyện quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.
- Địa bàn tuyển sinh: Theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định cho các nhà trường.
- Đối tượng dự tuyển: 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
2. Độ tuổi dự tuyển
- Tuổi của học sinh lớp 6 là 11 tuổi ( sinh năm 2011) đã hoàn thành chương trình tiểu học.
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được tăng hoặc giảm căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.
- Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển vào THCS ( theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản Phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu. Hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú trên địa bàn của Công an xã ( đối với các đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài huyện nhưng tạm trú cả gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh).
- Bản sao giấy CMT nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của cả bố và mẹ
( không cần công chứng).
- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định ( nếu có).
- Giấy xác nhận đối tượng hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
* Đối với trường hợp học sinh đăng kí dự xét tuyển vào học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trực – Kim Bài.
- Theo đề án của Trường THCS nguyễn Trực – Kim Bài. Cha mẹ học sinh vẫn đăng kí tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp theo đúng tuyến tuyển sinh. Khi nộp hồ sơ, cha mẹ học sinh nộp 1 đơn dự tuyển vào trường THCS Nguyễn Trực – Kim Bài do nhà trường cung cấp ( theo mẫu nhà trường).
4. Thời gian tuyển sinh
- Cha mẹ học sinh nhận mã số học sinh kèm mật khẩu từ trường Tiểu học trước ngày 27/5/2022.
- Tuyển sinh trực tuyến : Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022.
- Tuyển sinh trực tiếp : Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022. Thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
* Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2022.
- Không tuyển sinh trước thời gian quy định.
- Sau ngày 18/7/2022, trường chưa đủ chỉ tiêu được giao thì báo cáo và lập tờ trình về phòng GD&ĐT duyệt trong ngày 19/7/2022. Khi được phòng GD&ĐT cho phép thì nhà trường tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022.
- Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử đến hết ngày 23/7/2022.
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh
a. Chỉ tiêu
              - Số lớp : 04 lớp
              - Số học sinh: 168 HS.
b. Địa bàn tuyển sinh
- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Nội.
6. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Căn cứ diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh mà vẫn còn ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hội đồng tuyển sinh cần phải triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Nhà trường tuyên truyền tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh người dân phải đi lại, đảm bảo thông tin tuyển sinh minh bạch, rõ ràng trên Website: thcsdanhoa.thanhoai.edu.vn, đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
7. Hồ sơ tuyển sinh
- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh
- Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
- Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường
- Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh
- Biên bản xét tuyển
- Danh sách học sinh dự tuyển và được tuyển được xuất từ phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
- Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh.
- Tờ trình xin tuyển sinh bổ sung ( nếu có).
* Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 02 bộ ( 1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về Phòng GD&ĐT cấp THCS).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
- Nhà trường phối hợp với UBND, công an xã, trường tiểu học trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh được phân công. Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 báo cáo phòng. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.
- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.
+Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Thực hiện tuyên truyền hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.
- Đảm bảo cơ sở vật chất; Thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.
- Thành lập hội đồng tuyển sinh trình Trường phòng GD&ĐT huyện ra quyết định thành lập.
- Hướng dẫn cha mẹ học đăng ký trực tuyến, trực tiếp. Đối chiếu thông tin giữa hồ sơ và phần mềm. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, hướng dẫn giải đáp những khó khăn, thắc mắc của cha mẹ học sinh.
- Tổ chức thực hiện tuyển sinh theo quy định, kế hoạch đề ra.
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình tuyển sinh.
          + Phối hợp với cơ quan y tế địa phương, UBND xã, công an xã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung Ương và Thành phố ) trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kì  tuyển sinh năm học 2022 – 2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19). Thực hiện tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thực hiện thông điệp V-2K của Bộ y tế: Vác xin – Khẩu trang – Khử khuẩn. Nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện các quy định hướng dẫn của nhà trường trong công tác phòng, chống dịch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.
- Kết thúc tuyển sinh nhà trường thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, danh sách học sinh đã tuyển báo cáo phòng GD&ĐT.
2. Phân công trách nhiệm
- Đồng chí : Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng - Phụ trách chung.
- Đ/c Lê Thị Kim Dung – Phó hiệu trưởng -  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh.
- Đ/c Nguyễn Xuân Chinh – Phó hiệu trưởng - Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS về tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp.
- Đ/c Trần Thị Chuyên – Thư ký.
  - Đ/c Lê Thùy Dung và đ/c Nguyễn Thị Hằng phụ trách phần mềm tuyển sinh , thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ xử lý những khó khăn của học sinh, CMHS về mã số học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
- Đc Nhẽ hỗ trợ chuẩn bị các thiết bị máy vi tính phục vụ công tác tuyển sinh.
- Đ/c Nguyễn Thanh Thùy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đặng Thị Thanh Huyền tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh...trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến( nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh" sau đó ký ghi rõ họ và tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Công Vũ, Lê Văn Thắng phục vụ công tác tuyển sinh.
* Thời gian bàn giao:
- Ngày bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học trước ngày 15/6/2022, bàn giao tại các nhà trường.
- Không làm thủ tục chuyển trường cho học sinh đầu cấp trong thời gian tuyển sinh.
- Thành phần: 02 người (Gồm 1 lãnh đạo và 1 cán bộ phụ trách tuyển sinh).
          3. Chế độ báo cáo
- Ngày 28/4/2022:  Nộp danh sách hội đồng tuyển sinh về phòng GD&ĐT qua mail. Đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh ( qua mạng).
- Trước 10/5/2022: Nộp Kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT.
-  Ngày 18/5/2022: Ban hành kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 25/5/2022: Nhận quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT.
         - Từ ngày 07/7/2022 đến 18/7/2022: Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện.
            - Ngày 19/7/2022: Lập tờ trình, danh sách xin tuyển sinh bổ sung nộp Phòng GD&ĐT ( nếu chưa đủ chỉ tiêu).
- Ngày 21 - 22/7/2022: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh ( qua mạng cấp THCS) . Tuyển sinh bổ sung trực tiếp ( nếu có).
- Ngày 23/7/2022: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh váo phần mềm sổ điẻm điện tử.
- Ngày 24/7/2022: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn xã Dân Hòa năm học 2022 - 2023 của trường THCS Dân Hòa.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND xã Dân Hòa (để phối hợp);
- CB,GV,NV trường (để thực hiện);
- Lưu: VT/VP (Hằng, 03 bản).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNGLê Thị Kim DungTRƯỜNG THCS DÂN HÒA
LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo kế hoạch số 32 /KH-THCSDH  ngày 10 /5 /2022 của Trường THCS Dân Hòa)
Thời gian Người thực hiện Nội dung công việc
28/4/2022 - Đ/c Hằng - Nộp biểu điều tra chỉ tiêu TS.
- Nộp Danh sách Hội đồng tuyển sinh về PGD qua mail theo cấp học.
10/5/2022 - Đ/c Hằng - Nộp kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT
18/5/2022 - Đ/c Thành - Ban hành kế hoạch tuyển sinh.
25/5/2022 - Đ/c Hằng - Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT.
Trước ngày 15/6/2022 - Đ/c Dung PHT
- Đ/c Hằng
- Nhận hồ học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học từ trường Tiểu học ( Học bạ và danh sách) tại các nhà trường.
07/7/2022- 09/7/2022 Hội đồng
tuyển sinh
- Hội đồng tuyển sinh trực để hỗ trợ, hướng  dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
13/7/2022 -
18/7/2022
Hội đồng
tuyển sinh
- Hội đồng tuyển sinh trực để hỗ trợ, hướng  dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đã trúng tuyển tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp
19/7/2022 - Đ/c Thành
- Đ/c Chuyên
Lập tờ trình, danh sách xin tuyển sinh bổ sung nộp Phòng GD&ĐT ( nếu chưa đủ chỉ tiêu).
21/7/2022-
22/7/2022
Hội đồng
tuyển sinh
- Nộp báo cáo nhanh ( qua mạng cấp THCS).
-Tuyển sinh bổ sung trực tiếp. Xét tuyển hồ sơ tuyển sinh.
23/7/2022 - Đ/c Dung PHT
- Đ/c Dung NV
- Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.
Ngày 24/7/2022 - Đ/c Dung PHT  - Đ/c Hằng - Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển trực tuyến, trực tiếp, dán niêm yết tại trường và công khai trên cổng thông tin điện tử.
- Nộp báo cáo tuyển sinh chính thức về Phòng GD&ĐT (kèm theo hồ sơ tuyển sinh)
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Kim Dung
 
         


 

Nguồn tin: BGH Trường THCS Dân Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó.”
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022 diễn ra từ tháng 6-8/2022. Vòng thi chung kết toàn quốc được tổ chức trực tiếp vào tháng 9-10/2022 tại Hà Nội.

Cách thức tham gia:

Cách 1: Truy cập website http://www.toquocbenbosong.vn để đăng ký, đăng nhập thông tin tham gia cuộc thi.

Cách 2: Tải ứng dụng "Tổ quốc bên bờ sóng" trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.

Cách 3: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham cuộc thi được đăng tải trên giao diện trang chủ của các cơ quan báo chí, truyền thông để đăng ký tham gia cuộc thi.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây